Definition av kvävgas

Vad består kvävgas av? Man brukar även benämna kväve som nitrogen, och själva grundämnet har beteckningen N och atomnumret för grundämnet är nummer 7. Det som är så unikt med kväve är att förekomsten av ämnet finns väldigt mycket i atmosfären. Luften består av 78% kväve. Man kan därför lätt säga att det här ämnet är vanligt förekommande bland alla runt om i världen och var man även befinner sig.

Kvävgasens egenskaper
När det handlar om egenskaperna av kvävgas, är den färglös samt har trögreaktivt kemiskt beroende. De två atomerna som finns i kvävgas brukar oftast bindas med en så kallad trippelbindning som är känd för att det inte alls går så lätt att lösa upp den. Om det är så att kvävgas kommer i kontakt med hög energitillförsel som lätt kan sönderdelas med även elektriska urladdningar, kan en upplösning ske. Därför är det här ämnet väldigt användbart inom många områden.

Kvävgasets användningsområden
Det finns olika användningsområden för kvävgas och de är bland annat dessa:

  • Kan användas som skyddsgas i bland annat metallurgiska processer
  • I glödlampor är det en stor beståndsdel, som tillsammans med argon brukar finnas i en mix.
  • Som förpackningsgas i olika livsmedel brukar kvävgas användas för att skydda de olika livsmedlen.
  • Med hjälp av kvävgas kan man tillverka ammoniak och det är ett väldigt vanligt ämne .